Помош

Менито за помош Ви овозможува да го стартувате и да управувате со системот за помош на LibreOffice.

Помош за LibreOffice

Ја отвора главната страница на помошта за LibreOffice за активната апликација. Може да се движите низ страниците на помошта и да пребарувате за индексирани термини или каков било текст.

icon

Помош за LibreOffice

Што е ова

Овозможува проширени совети под покажувачот на глушецот сѐ до следното кликнување.

икона

Што е ова

User Guides

Opens the documentation page in the web browser, where users can download, read or purchase LibreOffice user guides, written by the community.

Get Help Online

Opens the community support page in the web browser. Use this page to ask questions on using LibreOffice. For professional support with service level agreement, refer to the page of professional LibreOffice support.

Send Feedback

Opens a feedback form in the web browser, where users can report software bugs.

Restart in Safe Mode

Safe mode is a mode where LibreOffice temporarily starts with a fresh user profile and disables hardware acceleration. It helps to restore a non-working LibreOffice instance.

License Information

Displays the Licensing and Legal information dialog.

LibreOffice Credits

Displays the CREDITS.odt document which lists the names of individuals who have contributed to OpenOffice.org source code (and whose contributions were imported into LibreOffice) or LibreOffice since 2010-09-28.

Check for Updates

Enable an Internet connection for LibreOffice. If you need a Proxy, check the LibreOffice Proxy settings in - Internet. Then choose Check for Updates to check for the availability of a newer version of your office suite.

За LibreOffice

Прикажува општи информации за програмата како што се број на верзијата и авторски права.

Versions and Build Numbers

Вклучување и исклучување на проширени совети

Прозорецот на Помош за LibreOffice

Tips and Extended Tips

Индекс - Пребарување по клучни зборови во помош

Најди - Пребарување со целосен текст

Управување обележувачи

Содржина - Главните теми од помошта