Уредување хиперврски

When you -click a hyperlink in a Writer document, your web browser opens with the requested web address. If you don't use a mouse, position the cursor inside the hyperlink and open the context menu by Shift+F10, then choose Open Hyperlink.

Променете го текстот на хиперврската на следниве начини

If you leave the hyperlink by positioning the cursor somewhere else, only the visible text will be changed.

If you leave the hyperlink by entering a space character directly following the last character, the AutoCorrect - if enabled - will change the target URL to be the same as the visible text.

Променете го URLто на хиперврската на следниве начини

Променете го атрибутот на сите хиперврски

  1. Open the Styles window.

  2. Кликнете на иконата Стилови на знаци.

  3. Десен клик на "Интернет-врска" или "Посетена Интернет-врска" стил на знаци, и изберете Измени.

  4. Во дијалогот, изберете ги новите атрибути и кликнете Во ред.

Уредете го копчето со хиперврска

Ако хиперврската е копче, кликнете на границата за да го изберете, или притиснете го тастерот додека кликате. Отворете го дијалогот Својства преку контекстното мени. Можете да ја уредите ознаката на текстот под "Наслов," и изменете ја адресата во "URL" полето.

Релативни и апсолутни врски