Испраќање документи како е-пошта

Додека работите во LibreOffice можете да го испратите тековниот документ како прилог за е-пошта.

  1. Choose File - Send - E-mail Document.

    LibreOffice ја отвора Вашата стандардна програма за е-пошта.

  2. Во вашата програма за е-пошта, внесете го примачот, насловот и кој било текст којшто сакате да го додадете и потоа испратете ја е-поштата.

Tip Icon

In case you want to send the e-mail to a recipient who only has software that cannot read the OpenDocument format, you can send the current document in an often used proprietary format.
For a text document, choose File - Send - E-mail as Microsoft Word. For a spreadsheet, choose File - Send - E-mail as Microsoft Excel. And for a presentation, choose File - Send - E-mail as Microsoft PowerPoint.
If you want to send the document as a read-only file, choose File - Send - E-mail as PDF.
These commands do not change your current document. Only a temporary copy is created and sent.


Зачувување документи