Креирање на нова база на податоци

  1. Изберете Датотека - Нов - База на податоци.

    Ова го отвора Волшебникот за бази на податоци, каде што креирате нова датотека со база на податоци.

  2. Во Волшебникот за бази на податоци, изберете го видот на база на податоци и изберете ја опцијата за отворање на Волшебникот за табели како следен.

    Волшебник за табели Ви помага да додадете табела на новата датотека со база на податоци.