Користење на контекст менија

За да го активирате контекстното мени од некој објект, прво кликнете врз објектот со копче од глушецот за да го изберете, потоа, . Некои контекстни менија може да се повикаат дури и ако објектот не е избран. Контекстните менија можат да се најдат речиси секаде во LibreOffice.