Inserting Прелом на ред во ќелии

Вметнување прелом на ред во LibreOffice Calc ќелии за табеларна пресметка

  1. За да вметнете прелом на ред во ќелиите за табеларна пресметка, притиснете ги тастерите Ctrl+Enter.

    Ова ќе функционира само кога покажувачот за уредување на текст е во ќелијата, а не на линијата за внесување. Прво кликнете двапати на ќелијата, потоа кликнете еднаш на местото во текстот каде сакате да вметнете прелом на ред.

Note Icon

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


Форматирање на LibreOffice Calc ќелии за автоматски прелом на редови

  1. Изберете ги ќелиите за кои сакате да направите автоматски прелом на ред.

  2. Изберете Форматирај - Ќелии - Порамнување.

  3. Изберете Пренеси текст автоматски.

Вметнување прелом на ред во LibreOffice Writer табели во текстуални документи

  1. Притиснете Enter за да вметнете прелом на ред во ќелии од табели во текстуални документи.

Додека пишувате до крајот на секоја ќелија, ќе се изврши автоматски прелом на ред.