Table Wizard

The Table Wizard helps you to create a database table.

Table Wizard - Select Table Scenario

Select fields from the provided sample tables as a starting point to create your own table.

Table Wizard - Set Type Formatting

Specifies the field information for your selected fields.

Table Wizard - Set Primary Key

Specifies a field in the table to be used as a primary key.

Table Wizard - Create Table

Enter a name of the table and specify whether you want to modify the table after the wizard is finished.

Назад

Го прикажува изборот од дијалогот направен во претходниот чекор. Тековните поставувања остануваат непроменети. Ова копче можа да се активира само од втората страница па натаму.

Следно

Кликнете на копчето Следно , и Волшебникот ќе ги користи тековните поставувања за дијалогот и ќе продолжи кон следниот чекор. Доколку се наоѓате на последниот чекор од Волшебникот, ова копче преминува во Креирај.

Finish

Ги применува сите промени и го затвора волшебникот.

Откажи

Со кликање Откажи се затвора дијалог без да се зачуваат направените промени.

Query Wizard - Field selection