Group Element Wizard

The Group Element Wizard starts automatically when you insert a Group Box into a document.

За да пристапите до оваа наредба...

Во дизајн на формата, кликнете на иконата Поле за групирање и употребете го глушецот за да креирате рамка.


Group Element Wizard: Data

Specifies which option fields are contained inside the group box.

Group Element Wizard: Default Field Selection

Determines that you want one option field to be selected as the default choice.

Group Element Wizard: Field Values

Assigns a reference value to each option field.

Group Element Wizard: Database Field

This page is only visible if the document is linked to a database. It specifies whether the reference values should be saved in the database.

Group Element Wizard: Create Option Group

Specifies a label for the option group.

Откажи

Со кликање Откажи се затвора дијалог без да се зачуваат направените промени.

Назад

Го прикажува изборот од дијалогот направен во претходниот чекор. Тековните поставувања остануваат непроменети. Ова копче можа да се активира само од втората страница па натаму.

Следно

Кликнете на копчето Следно , и Волшебникот ќе ги користи тековните поставувања за дијалогот и ќе продолжи кон следниот чекор. Доколку се наоѓате на последниот чекор од Волшебникот, ова копче преминува во Креирај.

Креирај

Creates the object.