Report Wizard

Activates the wizard for creating reports.

За да пристапите до оваа наредба...

Кликнете Користи Волшебник за креирање извештај во прозорецот на датотеката од базата на податоци.


Употребување и уредивање на извештаи на бази на податоци

Select the report properties in the following steps:

Report Wizard - Field Selection

Specifies the table or query for which you are creating the report, and which fields you wish to include in the report.

Report Wizard - Labeling Fields

Specifies how you want to label the fields.

Report Wizard - Grouping

You can group records in a report based on the values in one or more fields. Select the fields by which the resulting report will be grouped. You can group up to four fields in a report. When you group more than one field, LibreOffice nests the groups according to their group level.

Report Wizard - Sort Options

Select the fields by which to sort the report. Fields can be sorted by up to four levels, each either ascending or descending. Grouped fields can only be sorted within each group.

Report Wizard - Choose Layout

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

Report Wizard - Create Report

You can create the report as a static or dynamic report. When you open a dynamic report, it will display with the current data contents. When you open a static report, it will always display the same data from the time when the static report was created.

Откажи

Со кликање Откажи се затвора дијалог без да се зачуваат направените промени.

Назад

Го прикажува изборот од дијалогот направен во претходниот чекор. Тековните поставувања остануваат непроменети. Ова копче можа да се активира само од втората страница па натаму.

Следно

Кликнете на копчето Следно , и Волшебникот ќе ги користи тековните поставувања за дијалогот и ќе продолжи кон следниот чекор. Доколку се наоѓате на последниот чекор од Волшебникот, ова копче преминува во Креирај.