Содржина - Главните теми од помошта

Ги прикажува главните теми од помошта, подредени на сличен начин како папки во менаџер на датотеки.

Икона

Кликнете на затворена папка за да ја отворите и да ги прикажете потпапките и помошните страници.

Икона

Кликнете два пати за да затворите папка и да ги скриете потпапките и помошните страници.

Икона

Двоен клик на икона од документ за да ја прикажете соодветната помошна страница.

Употребете ги копчињата со стрелки во комбинација со копчето Enter за да одвиткате и завиткате елементи и за да отворите документи.