Tips and Extended Tips

Tips and Extended Tips provide help while you work.

Совети

Советите ве обезбедуваат со имињата на копчињата од алатниците. За да прикажете совет, мирувајте со покажувачот над копче од алатник додека не се појави името на копчето.

Совети исто така се прикажани за некои елементи во документ, како што се имиња на поглавја кога се движите низ документот.

Tip Icon

Tips are always enabled.


Проширени совети

Проширените совети обезбедуваат краток опис на копчиња и наредби. За да прикажете проширен совет, притиснете Shift+F1, а потоа покажете на копче или наредба.

Tip Icon

Ако секогаш сакате проширени совети наместо совети, овозможете ги проширените совети во Алатки - Опции - LibreOffice - Општо.