Кратенки на тастатурата за бази на податоци

Следното е листа од кратенки на тастатурата достапна во базите на податоци.

Општите кратенки на тастаурата во LibreOffice се исто така применливи.

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Кратенки на тастатурата за бази на податоци

Во дизајнот на прашања

Кратенки на тастатурата

Резултати

F6

Префрлува меѓу површините на дизајнот на прашања.

Delete

Брише табела од дизајнот на прашања.

Tab

Ја избира линијата за поврзување.

Shift+F10

Го отвора контекстното мени.

F4

Преглед

F5

Изврши барање

F7

Додади табела или барање


Прозорец за својства на контролите.

Кратенки на тастатурата

Резултати

+Down Arrow

Ја отвора комбинираната листа.

+Стрелка нагоре

Ја затвора комбинираната листа.

Shift+Enter

Вметнува нова линија.

Стрелка нагоре

Го поставува покажувачот во претходната линија.

Стрелка надолу

Го поставува покажувачот во следната линија.

Enter

Го довршува внесот во полето и го поставува покажувачот во следното поле.

+F6

Го поставува фокусот (ако не е во режим на дизајнирање) на првата контрола. Првата контрола е првата што е прикажана во Навигаторот на форми.


Кратенки на тастатурата а за креирање на основни дијалози

Кратенки на тастатурата

Резултати

+PageUp

Се движи низ ливчињата.

+PageDown

Се движи низ ливчињата.

F6

Се движи низ прозорците.

Tab

Избор на контролни полиња.

Shift+Tab

Избор на контролни полиња во спротивна насока.

+Enter

Ја вметнува избраната контрола.

Тастер Стрелка

Ctrl + тастер Стрелка

Ја поместува избраната контрола во чекори од 1 мм во соодветната насока. Во режимот на уредување точки ја менува големината на избраната контрола.

+ Tab

Во режимот на уредување точки оди на следната рачка.

Shift++Tab

Во режимот на уредување точки оди на претходната рачка.

Esc

Го напушта тековниот избор.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Тастатурни кратенки

Резултат

Копче за празно место

Го менува изборот на редови, освен кога редот е во режим на уредување.

+ Tab

Го менува изборот на редови

Shift+копче за празно место

Ја избира тековната колона

+PageUp

Го преместува покажувачот на првиот ред

+PageDown

Го преместува покажувачот на последниот ред