Боја на подлогата

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Дефинирање бои на позадини или графики на позадини

Icon

Боја на подлогата