Column format

Formats the selected column(s).

За да пристапите до оваа наредба...

Отворете контекстно мени на заглавие на колона во табела од база на податоци - изберете Формат на колона


Format

Specify the formatting options for the selected cell(s).

Alignment

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.