Висина на ред

Changes the height of the current row, or the selected rows.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Форматирај - Ред - Висина

Отворете контекстно мени на заглавие на ред во отворена табела од база на податоци - изберете Висина на ред


Висина

Enter the row height that you want to use.

Automatically adjusts the row height based on the current font.