Distribute Rows Equally

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

За да пристапите до оваа наредба...

Отворете го алатникот Оптимизирај од лентата Табела, кликнете

Икона

Распредели ги редовите еднакво