Center

Centers the selected paragraph(s) on the page.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Форматирај - Порамнување - Центрирано (функции за цртање)

Отворете контекстно мени - изберете Порамнување - Центрирано

Икона