Cut

Removes and copies the selection to the clipboard.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Уреди - Исечи

+X

На алатникот Стандарден, кликнете

Икона

Исечи