Визит-карти

Дефинирај го приказот на вашите визит-карти.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете го ливчето Датотека - Нов - Деловни картички - Деловни картички


Содржина

Изберете го дизајнот на изгледот за вашите визит-карти.

Select a business card category in AutoText - Section box, and then click a layout in the Content list.

Автоматски текст - Дел

Select a business card category, and then click a layout in the Content list.

Поле за преглед

Прикажува преглед на тековниот избор.