Ново

Креира нов LibreOffice документ.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Датотека - Нов

Иконата Нов на алатникот Стандарден (иконата го прикажува типот на новиот документ).

Икона

Нов

Комбинација тастери +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

Шаблон е датотека која содржи елементи за дизајнот на документот, вклучително и стилови за форматирање, позадини, рамки, графика, полиња, распоред на страницата, и текст.

Икона

Име

Функција

Икона

Текстуален документ

Креира нов текс документ (LibreOffice Writer).

Икона

Табеларна пресметка

Креира нов документ за табеларна пресметка (LibreOffice Calc).

Икона

Презентација

Creates a new presentation document (LibreOffice Impress).

Икона

Цртеж

Креира нов документ за цртање (LibreOffice Draw).

Икона

База на податоци

Го отвора волшебникот за бази на податоци за креирање на база на податоци.

Икона

HTML-документ

Креира нов HTML-документ.

Икона

Документ за XML-формулар

Креира нов XForms документ.

Икона

Главен документ

Креира нов главен документ.

Икона

Формула

Креира нов документ со формули (LibreOffice Math).

Икона

Налепници

Отвора дијалог за Налепници каде што можете да ги поставите опциите за налепниците и потоа креира нов текст документ за тие налепници (LibreOffice Writer).

Икона

Визит карти

Го отвора дијалогот завизит карти каде можете да ги поставите опциите за вашите визит карти, и потоа краира нов текст документ (LibreOffice Writer).

Икона

Шаблони

Creates a new document using an existing template.