XML-формати на датотека

Стандардно, LibreOffice ги вчитува и зачувува датотеките во форматот на датотека OpenDocument.

Note Icon

The OpenDocument file format (ODF) is a standardized file format used by many software applications. You can find more information at the Wikipedia site: wikipedia.org/wiki/OpenDocument.


Имиња на форматот на датотека OpenDocument

LibreOffice uses the following file formats:

Формат на документ

Наставка на датотека

OpenDocument-текст

*.odt

OpenDocument-образец за текст

*.ott

OpenDocument-главен документ

*.odm

HTML-документ

*.html

HTML-образец за документ

*.oth

OpenDocument-табеларна пресметка

*.ods

OpenDocument-образец за табеларна пресметка

*.ots

OpenDocument-цртеж

*.odg

OpenDocument-образец за цртеж

*.otg

OpenDocument-презентација

*.odp

OpenDocument-образец за презентација

*.otp

OpenDocument-формула

*.odf

OpenDocument-база на податоци

*.odb

LibreOffice Extension

*.oxt


Note Icon

HTML-форматот не е OpenDocument-формат.


ODF Chart is the name of the file format for stand alone charts. This format with the extension *.odc is currently not in use.

Evolution of the OpenDocument format

The OpenDocument format evolves over time.

ODF version

Date of standard approval by OASIS

First supporting version of the software

ODF 1.0

2005-05-01

OpenOffice.org 1.1.5 or StarOffice 7

ODF 1.1

2007-02-02

OpenOffice.org 2.2 or StarOffice 8 Update 4

ODF 1.2

2011-09-30

OpenOffice.org 3, StarOffice 9, Oracle Open Office

ODF 1.2 (Extended)

-

OpenOffice.org 3.2 or StarOffice 9.2


In current versions, you can select to save your documents using ODF 1.2 (default) or ODF 1.0/1.1 (for backward compatibility). Choose Tools - Options - Load/Save - General and select the ODF format version.

Ако сакате да разменувате документи со корисници кои сè уште користат постари верзии од LibreOffice, зачувајте го документот во следните формати:

Tip Icon

If you want to define another file format as the default, choose - Load/Save - General to find alternative file formats for each LibreOffice document type.


Структура на XML-датотека

Документите во формат на датотека OpenDocument се чуваат како компресирани zip-архиви што содржат XML-датотеки. За да ги прегледате овие XML-датотеки, можете да ја отворите OpenDocument-датотеката со програма за отпакување. Следните датотеки и папки се содржат во OpenDocument-датотеките:

  1. Текстуалната содржина на документот се наоѓа во content.xml.

    By default, content.xml is stored without formatting elements like indentation or line breaks to minimize the time for saving and opening the document. The use of indentations and line breaks can be activated in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting to true.

  2. Датотеката meta.xml ја содржи мета-информацијата на документот, што можете да ја внесете во Датотека - Својства.

    Ако зачувате документ со лозинка, meta.xml нема да биде криптирано.

  3. Датотеката settings.xml содржи понатамошни информации за поставувањата за овој документ.

  4. In styles.xml, you find the styles applied to the document that can be seen in the Styles window.

  5. Датотеката meta-inf/manifest.xml ја опишува структурата на XML-датотеката.

Во спакуваниот фомат на датотеката можат да се содржат и други датотеки и папки.

Дефиниција на XML-форматите

Шемите за OpenDocument-документи можат да се најдат на веб-страницата на www.oasis-open.org.