Instructions for Using LibreOffice Draw

На страницата за помош Општо за LibreOffice можете да најдете инструкции кои се применливи на сите модули, како што се работа со прозорци и менија, приспособување на LibreOffice, извори на податоци, Галерија и повлечи и пушти.

Ако сакате помош за друг модул, префрлете се за помош за тој модул со комбинираното поле во областа за навигација.

Уредување и групирање предмети

Подреди, Пореди и распредели ги предметите

Преод на бледнеење помеѓу два предмета

Цртање сектори и сегменти

Duplicating Предмети

Grouping Objects

Комбинирање на објекти и конструирање на облици

Connecting Lines

Assembling 3D Objects

Rotating Objects

Уредување бои и текстури

Дефинирање сопствени бои

Размена на бои

Создавање тонско обојување

Уредување текст

Додавање текст

Fontwork For Graphical Text Art

Работа со слоеви

Applying a Slide Design to a Master Slide

Измена на пополнување на позадина на слајд

За слоеви

Вметнување слоеви

Преместување објекти во друг слој

Работење со слоеви

Преместување објекти

Разно

Shortcut Keys for Drawing Objects

Внесување графика

Вметнување, уредување, зачувување битмапи

Копирање графики од Галеријата

Вметнување објекти од Галеријата

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Line Ends

Defining Line Styles

Using Gluepoints