Connecting Lines

Може да поврзувате линии, линии и цртежи помеѓу соседни рабни точки.

За да поврзите линии:

  1. Изберете две или повеќе линии.

  2. Десен-клик и изберетеИзмени-Поврзај

За да креираш затворен предмет, десен клик на линија и избери Затвори Предмет.

Note Icon

Може само да употребувате Затвори предметкоманда на поврзување линии, Линии со неодредена формаи необојаниКриви