Алатник за формули

Користете ја оваа лента за да внесувате формули.

Поле за име

Displays the reference for the current cell, the range of the selected cells, or the name of the area. You can also select a range of cells, and then type a name for that range into the Name Box.

Combo box sheet area

име на кутија

Function Wizard

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon

Волшебник за формули

Sum

Автоматски додава броеви во наведениот опсег на ќелии. Кликнете во ќелијата, кликнете на оваа икона и потоа внесете го опсегот на ќелии. Исто така можете да го дефинирате опсегот на ќелии во табеларниот приказ

Икона

Збир

Функција

Додава формула на ќелијата. Кликнете на ова икона и потоа внесете ја формулата во линијата за внесување.

Icon

Функција

Откажи

Ја брише содржината од линија за внесување, или ги откажува промените што сте ги направиле на постоечката формула.

Икона

Откажи

Accept

Accepts the contents of the Input line, and then inserts the contents into the current cell.

Икона

Прифати

линија за внесување

Внесете ја формулата што сакате да и ја доделите на актуелната ќелија. Исто така можете да кликнете на Волшебник за функции икона за да внесете зададена функција во формулата.