Алатници

Ова подмени ги прикажува алатниците што се достапни во табеларните пресметки.Овој преглед ја опишува стандардната конфигурација на алатник во LibreOffice.

Стандарден алатник

Стандардниот алатник е достапен во секоја апликација од LibreOffice.

Алатник за форматирање

Алатникот за форматирање содржи основни наредби за применување рачно форматирање.

Алатник со алатки

Користете го алатникот со алатки за пристап кон често користените наредби.

Алатник за формули

Користете ја оваа лента за да внесувате формули.

Алатник за цртање

Алатникот за цртање содржи често користени алатки за уредување. Кликнете на стрелката до иконата за да отворите алатник што содржи дополнителни команди.

Алатник со алатки

Алатникот за слики се прикажува кога ќе вметнете или изберете слика во листот.

Алатник за својства на нацртаниот објект

Алатникот за својства на нацртаниот објект содржи наредби за форматирање и порамнување на објекти што сте ги избрале во листот.

Алатник за форматирање на текст

Алатникот за форматирање на текст е прикажан кога покажувачот се наоѓа во текстуален објект, како што е рамка за текст или нацртан објект, а содржи наредби за форматирање и порамнување.

Алатник за преглед на страница

Алатникот за преглед на страница е прикажан кога ќе избиратеДатотека - Преглед на страница.

Статусна линија

Статусната линија прикажува информација за тековниот лист.

Insert

Click the arrow next to the icon to open the Insert toolbar, where you can add graphics and special characters to the current sheet.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification