Менија

Следните наредби од менито се достапни за табеларни пресметки.

Note Icon

Прозорецот што го содржи документот на кој сакате да работите мора да биде избран за да можете да ги користите наредбите од менито. На сличен начин, морате да изберете објект во документот за да користите наредби од менито поврзани со објектот.


Warning Icon

Менијата зависат од контекстот. Ова значи дека се достапни оние ставки од менито кои се релевантни за работата што моментално се извршува. Ако покажувачот е лоциран во текстот тогаш се достапни сите оние ставки од менито кои се потребни за да се уреди текстот. Ако сте избрале графика во документот, тогаш ќе ги видите сите оние ставки од менито кои можат да се користат во уредувањето на графика.


Датотека

Овие команди се применуваат на тековниот документ, отворете нов документ или затворете ја апликацијата.

Уредување

Ова мени содржи команди за уредување на содржината на тековниот документ.

Приказ

Ова мени содржи команди за контролирање на екранскиот приказ на документот.

Вметнување

Менито „Вметни“ содржи команди за вметнување нови елементи, како што се ќелии, редови, листови и имиња на ќелии во тековниот лист.

Форматирај

Менито Форматирај содржи наредби за форматирање на избраните ќелии, објекти и содржината на ќелиите во Вашиот документ.

Стартувај

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

Податоци

Користете ги командите од менито Податоци за да уредувате податоци во тековниот лист. Можете да одредите опсези, да сортирате и филтрирате податоци, да пресметувате резултати и да го отворите пилотот за податоци.

Алатки

Менито Алатки содржи команди за проверка на правописот, за следење на референците на листот, за пронаоѓање на грешки и за дефинирање на сценарија.

Прозорец

Содржи команди за манипулирање и прикажување на прозорците на документот.

Помош

Менито за помош Ви овозможува да го стартувате и да управувате со системот за помош на LibreOffice.