Формат на број: Валута

Го доделува стандардниот формат на валутата на селектираните ќелии.

Икона

Формат на броеви: валута