Барање цел

Opens a dialog where you can solve an equation with a variable. After a successful search, a dialog with the results opens, allowing you to apply the result and the target value directly to the cell.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - Goal Seek.


Стандардно

In this section, you can define the variables in your formula.

Ќелија за формула

In the formula cell, enter the reference of the cell which contains the formula. It contains the current cell reference. Click another cell in the sheet to apply its reference to the text box.

Целна вредност

Specifies the value you want to achieve as a new result.

Променлива ќелија

Specifies the reference for the cell that contains the value you want to adjust in order to reach the target.

Собери / Максимизирај

Кликнете на иконата Собери за да се намали дијалогот во големина на полето за внесување. Тогаш е полесно да се означи потребната референца во листот. Иконите автоматски ќе се претворат во иконата Максимизирај. Кликнете на неа за да се поврати дијалогот во оригиналната големина.

Дијалогот е автоматски минимизиран кога кликате врз листот со глушецот. Штом го отпуштите копчето на глушецот, дијалогот е обновен и опсегот на референците определен со глушецот е обележан со сина рамка во документот.

Икона

Собери

Икона

Максимизирај