Дефинирај имиња

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Use the mouse to define ranges or type the reference into the Define Name dialog fields.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

+F3


The Sheet Area box on the Formula bar contains a list of defined names for the ranges or formula expressions and their scope between parenthesis. Click a name from this box to highlight the corresponding reference on the spreadsheet. Names given formulas or parts of a formula are not listed here.

Име

Enter the name of the area for which you want to define a reference or a formula expression. All area names already defined in the spreadsheet are listed in the text field above. If you click a name on the list, the corresponding reference in the document will be shown with a blue frame. If multiple cell ranges belong to the same area name, they are displayed with different colored frames.

Range or formula expression

The reference of the selected area name is shown here as an absolute value.

To insert a new area reference, place the cursor in this field and use your mouse to select the desired area in any sheet of your spreadsheet document. To insert a new named formula, type the formula expression.

Собери / Максимизирај

Кликнете на иконата Собери за да се намали дијалогот во големина на полето за внесување. Тогаш е полесно да се означи потребната референца во листот. Иконите автоматски ќе се претворат во иконата Максимизирај. Кликнете на неа за да се поврати дијалогот во оригиналната големина.

Дијалогот е автоматски минимизиран кога кликате врз листот со глушецот. Штом го отпуштите копчето на глушецот, дијалогот е обновен и опсегот на референците определен со глушецот е обележан со сина рамка во документот.

Икона

Собери

Икона

Максимизирај

Scope

Select the scope of the named range or named formula. Document (Global) means the name is valid for the whole document. Any other sheet name selected will restrict the scope of the named range or formula expression to that sheet.

Range options

Allows you to specify the Area type (optional) for the reference.

Defines additional options related to the type of reference area.

Опсег за печатење

Defines the area as a print range.

Филтер

Defines the selected area to be used in an advanced filter.

Повтори колона

Defines the area as a repeating column.

Повтори ред

Defines the area as a repeating row.

Add

Click the Add button to add a new defined name.

Избриши

Го брише избраниот елемент или елементи по дадената потврда за бришење.