Заглавие/Подножје

Ви овозможува да ги дефинирате и форматирате заглавијата и подножјата.

Заглавија/Подножја прозорецот ги содржи јазичињата за дефинирање заглавија и подножја. Таму има посебни јазичиња за левите и десните заглавија и подножја на страниците ако опцијатаИста содржина лево/десное обележана во прозорецот Стил на страница.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Headers and Footers.


Заглавие/Подножје

Дефинира или форматира заглавие или подножје за Стил на страница.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.