Visas diagrammas

Updates the charts in the current document.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Rīki - Atjaunināt - Diagrammas