Vēru/beigu vēru iestatījumi

Norāda attēlošanas iestatījumus vērēm un beigu vērēm.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Rīki - Vēres un beigu vēres


Vēres

Specifies the formatting for footnotes and endnotes.

Beigu vēres

Specifies the formatting for endnotes. The type of endnote numbering and the Styles to apply are the options available.