Optimāls augstums

Automatically adjusts row heights to match the contents of the cells. This is the default setting for new tables.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Tabula - Automātiski pielāgot - Optimālais rindas augstums

Atveriet rīkjoslu Optimizēt izmēru no joslas Tabula, klikšķiniet

Ikona

Optimāls rindas augstums


Piezīmes ikona

This option is only available if the table contains a row with a fixed height.