Kolonnas

Norādiet kolonnu platuma īpašības.

Lai piekļūtu šai komandai...

Choose Table - Properties - Columns tab


Pielāgot tabulas platumu

Reduces or increases table width with modified column width. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

Pielāgot kolonnas proporcionāli

If possible, change in column width will be equal for each column. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

Atlikusī vieta

Displays the amount of space that is available for adjusting the width of the columns. To set the width of the table, click the Table tab.

Kolonnas platums

Specify the column widths for the table.

Kolonnu platumi

Ievadiet platumu, kādu jūs vēlaties piešķirt kolonnai.

Kreisā bulta

Attēlo tabulas kolonnas, atrodamas pa kreisi no pašreizējās kolonnas.

Labā bulta

Attēlo tabulas kolonnas, atrodamas pa labi no pašreizējās kolonnas.

Tabulu rediģēšana ar tastatūras palīdzību