Atkāpes

Indents the section with a left and right margin.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties cilni Ievietot - Sadaļa - Atkāpes vai izvēlieties Formatēt - Sadaļas


Before section

Specifies the indents before the section, at the left margin.

After section

Specifies the indents after the section, at the right margin.

Insert Section

Lauka komandas