Teksta robežas

Shows or hides the boundaries of the printable area of a page. The boundary lines are not printed.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Skats - Teksta robežas