Interneta opcijas

Norāda Interneta iestatījumus.

Lai piekļūtu šai komandai...

Choose - Internet.


Starpnieks

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.