Insert

Datubāzes loga izvēlne "Ievietot".

Forma

Opens a new text document in form mode.

Atskaite

Starts the Report Builder window for the selected table, view, or query.

Vaicājums (izstrādes skats)...

Opens a new query in design mode.

Vaicājums (SQL Skats)...

Opens a new query in SQL mode.

Tabulas izskats

Opens the table design view.

Skata izstrāde

Opens a new view in design mode.

Skats (vienkāršs)

Atver jaunu skatu SQL režīmā.

Mape

Atver dialogu, kurā jūs varat saglabāt jaunu mapi datubāzes datnē.