Grafika

Displays the different graphics that you can use as bullets in a bulleted list.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Aizzīmes un numurēšana - Attēls cilni


Izvēlētais

Klikšķiniet grafiku, kuru jūs vēlaties lietot kā aizzīmes.

Saistīt grafikas

If enabled, the graphics are inserted as links. If not enabled, the graphics are embedded into the document.