Kontūra

Displays the different styles that you can apply to a hierarchical list. LibreOffice supports up to nine outline levels in a list hierarchy.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Aizzīmes un numurēšana - Kontūra cilni


Izvēlētais

Click the outline style that you want to use.