Numurēšana

Displays the different numbering styles that you can apply.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Aizzīmes un numurēšana - Numurēšana cilni


Izvēlētais

Click the numbering style that you want to use.