Atgrupēt

Breaks apart the selected group into individual objects.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Grupa - Atgrupēt (teksta dokumenti, izklājlapas)

Izvēlieties Modificēt - Atgrupēt (zīmējumu dokumenti)

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Atgrupēt

Ikona

Atgrupēt


To break apart the nested groups within a group, you must repeat this command on each subgroup.