To Background

Moves the selected object behind text.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Sakārtot - Uz fonu

Ikona

Uz fonu