To Foreground

Moves the selected object in front of text.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Sakārtot - Uz priekšplānu

Ikona

Uz priekšplānu