Horizontāli

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Modificēt - Apmest - Horizontāli (LibreOffice Draw)

Choose Format - Image, and then click the Image tab

Izvēlieties Formatēt - Apmest - Horizontāli

Right-click a selected object, and then choose Flip - Horizontally (LibreOffice Impress)