Vertikāli

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Modificēt - Apmest - Vertikāli (LibreOffice Draw)

Izvēlieties Formatēt - Attēls - Attēls cilni

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Apmest - Vertikāli (prezentāciju dokumenti)