Apmest

Flips the selected object horizontally, or vertically.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Modificēt - Apmest (LibreOffice Draw)

Izvēlieties Formatēt - Attēls - Attēls cilni

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Apmest (prezentāciju dokumenti)


Vertikāli

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Horizontāli

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.