Pasvītrot

Underlines or removes underlining from the selected text.

If the cursor is not in a word, the new text that you enter is underlined.

Lai piekļūtu šai komandai...

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Stils - Pasvītrots

Ikona

Pasvītrojums