Abpuslīdzināt

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right page margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Līdzināšana - Abpuslīdzināts (zīmēšanas funkcijas)

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Līdzināšana - Abpuslīdzināts

Ikona

Abpuslīdzināts