Vidū

Centers the selected paragraph(s) on the page.

Lai piekļūtu šai komandai...

Izvēlieties Formatēt - Līdzināšana - Vidū (zīmēšanas funkcijas)

Atveriet konteksta izvēlni - izvēlieties Līdzināšana - Vidū

Ikona